Rodney Benson gjesteforelesning

Professor Rodney Benson holder gjesteforelesning ved UiB 24. august 2016 kl.14.00 til kl.16.00 i Hjørnerom 514, 5.etg. SV-bygget (Lauritz Meltzers hus)

Rodney Benson er sosiolog, medieviter og professor ved New York University. Han er en av USAs fremste presseforskere og er særlig kjent for sitt arbeid med sosiologisk analyse av det journalistiske feltet, inspirert av Pierre Bourdieus teorier, samt for internasjonale komparative studier av pressen. Hans mest refererte og prisbelønnede bok er Shaping Immigration News: A French-American Comparison (Cambridge, 2013). Han arbeider for tiden sammen med to medarbeidere på en bok med tittelen How Media Ownership Matters, som skal utgis av Oxford University Press. Der trekker han på intervjuer og data fra USA, Frankrike og Sverige i en analyse av hvordan ulike former for medieeierskap influerer journalistikken.

Benson er i Bergen i samband med oppstarten av toppforsk-prosjektet ”SCANPUB: The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015”, der han er medlem av prosjektets Scientific Advisory Board.

 

Når: 24. august 2016 kl.14.00 til kl.16.00
Hvor: UiB, Hjørnerom 514, 5.etg. SV-bygget (Lauritz Meltzers hus)