Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider.

Mira-senteret lanserer rapport om ulikhet baset på minoritetskvinners perspektiv.

Hvor: Sentralen (Marmorsalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo og på livestream
Når. 24.09.20 kl 11.00-13.00
Hvem: Mira-senteret

MiRA-Senteret lanserer utredningen Sosial ulikhet i krisetider- MiRA-Senterets utredningen basert på minoritetskvinners egne erfaringer under korona-krisen

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt? Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon?
Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

For fullt program, se her.