Rapportlansering: Hverdagsintegrering

Hva er innvandrernes egne opplevelser av tillit og tilhørighet, deltakelse og diskriminering i det norske samfunnet? IMDi inviterer til lansering av pilotstudiet «Hverdagsintegrering». Forskere fra Fafo presenterer ferske funn og gir ny innsikt fra en survey i innvandrerbefolkningen.

Når: Onsdag 24.august, kl. 10.00-11.00
Hvor: IMDis lokaler i Tollbugata 20, Oslo eventuelt strømmes her

Program

  • Velkommen ved Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi
  • Viktigheten av forskningen ved statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nancy Herz
  • Analysesjef Ena Pinjo i IMDi kommenterer pilotprosjektet
  • Presentasjon av pilotstudiens hovedfunn ved forskerne Jon Horgen Friberg, Kristin Dalen og Hedda Flatø (Fafo)
  • Avsluttende kommentar og veien videre ved Libe Rieber-Mohn

 

Praktisk informasjon

Arrangementet er åpent for alle, men vi har begrenset med plasser. For å delta på rapportlanseringen, meld deg på via skjemaet på arrangementsiden – eller følg arrangementet på strømming.