Rapportlansering av Medbestemmelsesbarometeret 2021

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) inviterer til lansering av rapporten Måling og styring av arbeidstid, med påfølgende paneldebatt med representanter for de ulike oppdragsgiverne.

Når: Tirsdag 15. februar 2022, kl. 09.00-11.00
Hvor: Strømmes på youtube

Hvordan endres arbeidstid og betingelser?

Vi har undersøkt hvordan nye styringssystemer og organisasjonsformer endrer arbeidstiden og betingelsene for at ansatte selv kan påvirke når de jobber, hvor mye de jobber, og hvordan de jobber.

Undersøkelsene er gjennomført i helseforetak, politiet, førstelinjetjenester, universitet og høgskoler og i barnehagesektoren.

 

For å diskutere ulike bransjers erfaringer og funnene i rapporten stiller representanter for alle oppdragsgivere:

Norsk Tjenestemannslag: 2. nestleder Ellen Dalen
Lederne: Forbundsleder Audun Ingvartsen
Politiets Fellesforbund: Politisk rådgiver Morten Alexander Mossin
Forskerforbundet: Forbundsleder Guro Elisabeth Lind
Legeforeningen: Leder i Yngre Legers forening (YLF) Kristin Utne

 

For mer informasjon om rapporten og arrangementet, se her!