ProtestPub: Fremtidens universitet

Når: kl 19   16. februar
Hvor: Litteraturhuset i Trondheim, Teglbrennerveien 62
Facebook: https://www.facebook.com/events/1236440859742283/

Arrangørens tekst:

«Fremtidens universitet:
For hvite menn som pusher 50?

Det stilles stadig høyere krav til de som har ambisjoner om en forskerkarriere. Konkurransen om vitenskapelige stillinger er skjerpet på grunn av en omfattende økning av arbeidstakere med forskerkompetanse, bortfall av faste vitenskapelige stillinger og et mer internasjonalisert arbeidsmarked. Samtidig legger norske universiteter økende vekt på publisering, internasjonal forskermobilitet, synlighet i store forskningsprosjekter, og innhenting av eksterne midler når de skal ansette forskere.

Hvilke føringer legger denne nye virkeligheten for hvem som kan gjøre forskerkarriere? Taler NTNU med to tunger når de på den ene siden utvikler handlingsplaner for likestilling og mangfold samtidig som de legger til rette for topptunge team av hvite menn som pusher femti?

I panelet:
Rebecca Lund – Aarhus universitet, forsker på likestilling og det nyliberale universitetet
Kari Melby – Prorektor for forskning NTNU
Siri Øyslebø Sørensen – Forsker NTNU, blant annet med i prosjektet Likestilling nedenifra – Mot ett kjønnsbalansert NTNU i 2025
Lars Johan Materstvedt – Professor Institutt for Filosofi og Religionsvitenskap
Jonas Debesay – Førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid fra HiOA


Arrangør
ProtestPub – New University Norway – Sosiologisk Poliklinikk»