Plikt, lyst eller frykt: Når forskere formidler i offentligheten

Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til livestrømmet lansering av rapporten «Forskerne og offentligheten. Om ytringsfrihet i akademia», med påfølgende presentasjoner og debatt.

Når: Torsdag 17.juni, kl. 10.00-11.30
Hvor: Digitalt på fritt ord sin facebook– eller hjemmeside

En ny undersøkelse har for første gang kartlagt forskeres syn på ytringsfrihet og offentlig deltagelse. Det er en del av forskeres samfunnsoppdrag å bidra til en opplyst offentlig debatt, men hvor aktive er forskere egentlig i medier og offentlig debatt? Kvier forskere seg for å ytre seg offentlig om kontroversielle tema og forskningsfunn? Hvorfor i så fall? Dreier det seg om uvilje mot tabloidisering og forenkling eller frykt for kritikk og hets? Eller prioriterer forskere karriere framfor samfunnsoppdrag?

 

På dette seminaret presenteres nøkkelfunn. I tillegg får vi vite hvilke prinsipper og grenser loven setter for akademisk frihet og forskeres ytringsfrihet. I panelsamtalen diskuteres forskeres formelle rett til å ytre seg opp mot hva som skjer i praksis, fra formidlingsglede til tilbaketrekning og ulike erfaringer med ytringsklima og offentlighet.

 

Program:

 • Innledning: ved prosjektleder og forsker Kjersti Thorbjørnsrud.
 • Presentasjon: ved jurist Vidar Strømme: «Jusen og ytringsfriheten i akademia».
 • Presentasjon: ved forsker Marte Mangset: «Forskerne og offentligheten».
 • Samtale og debatt, ledet av forsker Arnfinn H. Midtbøen, med:
  Mona Abdel-Fadil, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
  Kikki Flesche Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, og Bjerknessenteret for klimaforskning
  Thorgeir Kolshus, sosialantropolog og førsteamanuensis ved OsloMet
  Tove Lie, ansvarlig redaktør for Khrono – en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning

 

Seminaret strømmes live på Fritt Ords nettsider og Facebook-side.

Midtveisrapporten publiseres på Fritt Ords nettsider 17. juni kl. 8.00.

 

Undersøkelsen om ytringsfrihet i akademia er en del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–21. Hovedprosjektet utføres av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim. Resultatene kommer i en større publikasjon våren 2022