On the move – Global Migrations, Challenges and Responses

Åpen konferanse om samfunnsvitenskapenes beskjeftigelse med migrasjonsstrømmene på HiOA i oktober.

On the move – Global Migrations, Challenges and Responses

Åpen konferanse

Hvor: Høgskolen i Oslo og Akershus
Når: 26. oktober 2016

Arrangørens tekst: De globale migrasjonsstrømmene påvirker i dag livssituasjonen til millioner av mennesker – flyktninger og migranter, de som blir igjen og de som bor i transitt- og mottakerlandene. Migrasjon utfordrer ikke bare stater og internasjonale organisasjoner, men også samfunnsforskningen.

Vi spør:

•         Hvilke faktorer påvirker migrasjonsbevegelsene?

•         Hvordan kan tverrvitenskapelig samfunnsforskning bidra til å finne løsninger på de utfordringer som avsender- og mottakerland stilles overfor?

•         Hvilken rolle kan globale initiativer, som FNs Agenda 2030, spille for å imøtegå disse utfordringer?  

Blant innlederne er sosiologene Saskia Sassen (Columbia University) og Anna Triandafyllidou (European University Institute), økonomen Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), statsviter og generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, medieviter Myria Georgiou (London School of Economics) og historikerne Knut Kjeldstadli (Universitetet i Oslo) og Leo Lucassen (Leiden University).

 

Program og påmelding: www.hioa.no/eng/issc-Oslo  

Påmeldingsfrist: 15. september

 

Konferansen arrangeres i tilknytning til generalforsamlingen i International Social Science Council (ISSC), og er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Forskningsråd og ISSC. Konferansen er støttet av UNESCO Norge.