Oj sann! Spiller ikke nabolaget noen rolle likevel?

Arrangement i regi av Norsk Sosiologiforening
Sted: Deichman Tøyen

Vi vet at antall bøker du har i barndomshjemmet påvirker hva slags utdanning du får, og at størrelsen på dine foreldres lommebok har stor betydning for din framtidige inntekt. Mange mener i tillegg at det finnes såkalte nabolagseffekter – at nabolaget du vokser opp i har betydning for hvordan det går med deg senere i livet. «Vi vet at å bo i et område der mange har dårlige levekår, lav inntekt og lav utdannelse reduserer barnas livssjanser», sier direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Denne antakelsen ligger også bak Oslo kommunes områdeløft på steder som Stovner, Holmlia og Tøyen.

 

Betydningen av nabolagseffekter er imidlertid omdiskutert. En nylig publisert studie av en gruppe sosiologer fra Universitetet i Oslo, viser at nabolagseffekten i Norge er tilnærmet lik null. Deres argument er at velferdsstaten utlikner de forskjellene som nabolaget eventuelt skaper. Stemmer disse funnene overens med annen forskning? Klarer samfunnsviternes metoder å fange opp nabolagseffekter, eller kreves andre tilnærminger for å måle dem? Betyr dette at statens eller kommunens satsinger på ‘utsatte nabolag’ er overflødig, eller tvert om en suksess og bør fortsette?

 

Disse og flere spørsmål blir tatt opp et debattmøte på Tøyen Deichman bibliotek, tirsdag 6. oktober kl 18:00-20:00. Arrangementet blir både fysisk og online. Det er dessverre ikke lenger mulig å melde seg på for å delta fysisk, men strømmelenken kommer snart opp.

 

Paneldeltakere:

Are Skeie Hermansen er sosiolog forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo. Han har studert skole, segregering og arbeidsmarked og er hovedforfatteren bak studien som viser fraværet av nabolagseffekter i Norge.

 

Kjersti Grut er byutvikler, samfunnsgeograf og styremedlem i Habitat Norge. Til daglig jobber hun som leder av programkontoret for Områdeløft Grønland og Tøyen, en satsing fra både stat og kommune for å bedre både levekår og lokalmiljø i disse nabolagene.

 

Sigrun Aasland er nestleder i Tankesmien Agenda og har skrevet boka Det trengs en landsby som ble utgitt i 2019. I boka undersøker hun hvilken betydning barns oppvekst – inkludert lokalsamfunnet – har for hvordan livet blir.

 

Ingar Brattbakk er samfunnsgeograf og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet. Han har skrevet artikler og rapporter om nabolagseffekter, levekår og områdesatsinger, og sitter i regjeringens ekspertutvalg om utsatte byområder.

 

Lenke til studien om nabolagseffekter finner du her!

Arrangør: Norsk Sosiologforening (avdeling Østlandet)

Lenke til arrangementet finner du her!