Norsk sosoiologforenings generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for Norsk sosiologforening holdes i år som videomøte den 24. februar kl 17.00. Her følger innkallingen, dagsorden og relevante dokumenter.

Når: 24.februar 2017, kl. 17.00
Hvor: Zoom

 

For mer informasjon om sakskart og relevante dokumenter, vennligst følg denne lenken.

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter
AU og landsstyret.