Norsk sosiologi er evaluert- hva gjør vi med det?

Norsk sosiologforening inviterer til seminar på MESH i Tordenskioldsgate 3 i Oslo den 31. oktober klokken 15.00 – 18.00.

Norsk sosiologi er nylig evaluert av Forskningsrådet og NOKUT. De tre forskjellige evalueringene tar for seg kvalitet i henholdsvis undervisning, forskning, og samspillet mellom disse. Norsk sosiologforening mener evalueringsrapportene gir en god anledning til å diskutere sosiologiens stilling som undervisningsfag, forskningsfelt, og som bidragsyter til en almen samfunnsforståelse. Når bør sosiologien opprettholdes som egen disiplin og når bør den inngå som del av «tverrfag»? Er det fruktbart å si at det finnes et særegent «sosiologisk felt» som vi bør søke å holde fast ved? Hvilke faglige og institusjonelle utfordringer tenker vi selv at sosiologien står overfor? Og ikke minst, bør vi ha en felles nasjonal fagstrategi?

Påmelding via NOKUT sine nettsider (grunnet lett servering).

Ved seminaret vil vi bruke evalueringen som et grunnlag for å diskutere sosiologiens vilkår og framtid. Sosiologien fikk i evalueringen både gode og mindre gode tallkarakterer, og omtalen varierte. Hvordan en evaluering er innrettet, får betydning for resultatene. Vi ønsker å få fram hvordan ulike miljøer har tatt imot og reagert på evalueringen. Vi vil imidlertid ikke dvele ved rangeringene, men heller bruke anledningen til å løfte blikket. Kom til MESH og bli med i en diskusjon om sosiologiens status og samfunnsbetydning! Arrangementet blir streamet, mer info kommer.

Program:

  • Leder av Norsk sosiologforening Marit Haldar ønsker velkommen
  • Kort kommentar fra Øystein Lund fra NOKUT og Bjørn Tore Kjellemo fra Forskningsrådet
  • Innlegg fra Karin Bergmark, leder av sosiologipanelet i SAMEVAL, og Christopher Edling, leder av undervisningsevalueringen og medlem av panelet som evaluerte samspillet
  • En sosiologisk betraktning av evalueringen fra Bente Rasmussen ved NTNU
  • Paneldebatt mellom Liv Johanne Syltevik UiB, Katrine Fangen UiO, Anne Britt Flemmen UiT, Kåre Hagen OsloMet og Tanja Storsul ISF. Ordstyrer Kristian Harpviken, nesteleder i Norsk sosiologforening
  • Oppsummerende ord og veien videre

Mingling fram til 18.00

Facebook-arrangement

Vennlig hilsen Norsk sosiologforening, i samarbeid med NOKUT og Forskningsrådet