Norsk sosiologforening: generalforsamling

Norsk sosiologforening inviterer alle medlemmer til digital generalforsamling. Her vil ny leder og nytt AU bli valgt. Mer informasjon kommer neste uke.

Når: Tirsdag 15.februar 2022, kl. 17.00
Hvor: Zoom. Lenke publiseres på sosiologen.no neste uke.