Nominer kandidater til Hans L. Zetterberg prisen

Hans L. Zetterbergs pris deles ut til produktive forskere under 40 år og er på 100 tusen svenske kroner. Alle kan nominere kandidater innen 22. april.

Prisen deles ut av Uppsala universitet og skal gå til ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt.

Fristen for å nominere er 22. april, og hele utropet ligger tilgjenglig ute. Prisen gikk i 2018 til Shamus Khan.