NEON-konferansen

NORD universitet arrangerer konferansen om omstillingsprosesser og spør: smertefulle erfaringer eller kreative muligheter?

TID: 21-23.11.2017

STED: Bodø

Fra arrangøren:

«NEON står for Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.

Årets konferanse skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser. Offentlige og private virksomheter står i dag overfor omfattende omstillinger som involverer nedbemanning, permittering og oppsigelser. I mange sektorer og næringer er det gjennomført fusjoner og oppkjøp som setter kultur, tillittsrelasjoner og lederkompetanse på prøve.»

Les mer på nettsidene til arrangøren.

Nettsidene til NEON-nettverk for organisasjonsforskning i Norge.