Møteserie: En muslimsk mors kamp; To unge muslimske kvinners opplevelse av dagens samfunn

Livet i Norge, fortalt av tre muslimske kvinner

Tid og sted: Håndverkeren, Oslo, kl. 12.00-14.00

Del 1: En muslimsk mors kamp

I 1971 ankom den unge kvinnen Azra Gilani fra Pakistan til Norge som arbeidsinnvandrer. Vi vil høre om hennes møte med det norske storsamfunnet, hennes tilpassing til dette, utviklingen i det samfunnet hun har deltatt aktivt i og hvordan  hun har oppdratt sine fire barn.
Som bakteppe for hennes familieliv ligger  den patriarkalske strukturen i de muslimske miljøene, formynderiet og mangel på frihet. Alt i alt får vi et sjeldent innblikk i et miljø og familieliv som de fleste av oss ikke kjenner så mye til.

Foredragsholder

Azra Gilani er utdannet lærer og forfatter av boken «En muslimsk mors kamp». Hun har hatt flere ulike jobber i Norge, og har tidligere drevet en dagligvarebutikk som selvstendig næringsdrivende.


Del 2: To unge muslimske kvinners opplevelse av dagens samfunn

Her vil to unge kvinner fortelle om sine opplevelser i dagens samfunn med vekt på hva som er forandret og hva som er som før.