Den sosiologiske offentlighet

Forskningsgruppa «Digitalisering og sosialt liv» søker PhD stipendiat som skal gjennomføre en sosiologisk undersøkelse om styring/bruk av digital helsedata i Norge, gjerne innenfor temaet governance. Kandidaten står ellers fritt til å utforme et prosjekt av egen interesse. Vi leter etter noen som kan sosiologi eller annet samfunnsvitenskapelig fagområde, som f.eks. policystudier eller Science and Technology Studies (STS). Forskningserfaring (kvalitative metoder) eller arbeidserfaring om temaet er en fordel.

Følg denne lenken for mer informasjon om stillingen og søknadsprosessen.

Søk