Kulturrikets tilstand 2016

Forskere og andre fagfolk tar for seg kulturpolitikk knyttet til barn og unge.

Hvor: Litteraturhuset i Oslo

Når: 16. november klokken 09.00

Kulturrikets tilstand 2016

Arrangør: Senter for kultur- og idrettsstudiar (Høgskolen i Sørøst-Norge og Telemarksforsking)

Arrangørens tekst: «Ny kulturpolitikk for barn og unge? En gang i året inviterer Senter for kultur- og idrettsstudiar til gjennomgang av kulturrikets tilstand. Vi samler forskere og andre fagfolk for å presentere korte og poengterte evalueringer av situasjonen på ulike kulturfelt og slik gi en kunnskapsbasert oversikt over sentrale kulturpolitiske spørsmål i Norge».