Kristiansand: Sosiologisk akuttmottak!

Kan ein bruke sosiologien til å få svar på kvardagsutfordringar? Kva med sosiologisk teori; kan den hjelpe oss til å få svar på kjærleiksproblem? eller draumejobben?