Kapital og ideologi – et kritisk blikk på Piketty og Norge

Med utgangspunkt i det nyeste nummeret fra tidsskriftet Agora om Thomas Piketty, inviterer Tankesmien Agenda til frokostmøte med økonomiprofessor Kalle Moene som diskuterer Kapital og Ideologi med et kritisk blikk på både Piketty og Norge.

Når: Onsdag, 23.juni kl. 08.00-09.00
Hvor: Arrangementet strømmes live på facebooksiden til Tankesmien Agenda, men det er også mulig å delta fysisk for 50 deltakere. Send mail til: post@tankesmienagenda.no

Den franske økonomen Thomas Piketty er blitt hyllet internasjonalt for sine bidrag til en grundigere og mer systematisk forståelse av utviklingen av, og årsakene til, den økende økonomiske ulikheten. I 2020 kom Piketty med boka «Kapital og Ideologi» – en oppfølger av den nå verdenskjente «Kapitalen i det 21.århundret». Her tar han for seg ulikhetens politiske og ideologiske historie og diskuterer hvordan ideologier rettferdiggjør økonomiske, sosiale og politiske uenigheter under forskjellige forhold.

 

I det siste nummeret av tidsskriftet Agora, drøfter den kjente norske økonomiprofessoren Kalle Moene Pikettys siste bok. Han spør blant annet om det virkelig er slik Piketty hevder, at ideologien og politikken bestemmer utviklingen av såkalte «ulikhetsregimer»: «Er det slik? Går utviklingen fra tegnebrettet til realitetene? Eller er det en evolusjon med en gjensidig avhengighet mellom på den ene siden ideologi og åpolitikk og på den andre siden økonomisk utvikling og ulikhet?». I sin artikkel argumenterer Moene for det siste. Påstanden hans er at den gjensidige avhengigheten mellom politikk og økonomi bestemmer ulikhetsregimene. Han illustrerer det med eksempler fra Skandinavia i perioden 1930 til i dag.

 

I dette frokostmøtet får du høre Kalle Moene diskutere kapital og ideologi med et kritisk blikk både på Piketty og Norge. Etterpå leder fagsjef Hannah Gitmark en kort samtale med økonomiprofessoren – still gjerne spørsmål i kommentarfeltet før eller underveis i arrangementet!