Integrasjon, statsborgerskap og medborgerskap – hvem sitt demokrati?

I dette webinaret inviterer Det Norske videnskaps-Akademi professor Grethe Brochmann (UiO) og migrasjonsforsker Marta Bivand Erdal (PRIO) til en samtale om tildeling av statsborgerskap i Skandinavia.

Når: Torsdag 22.april, 18.00-19.30
Hvor: Zoom

Velkommen til Akademiets sjette webinar i serien «Demokrati – forutsetninger, utfordringer og konsekvenser». Denne gangen er tema statsborgerskapet vårt. De to innlederne vil snakke om forskjellen mellom uformelle og formelle prosesser på vei til å bli «nordmann», likheter og forskjeller innen statsborgerskapsvurderingen i Skandinavia og hvilke kriterier og dilemmaer det moderne demokratiet står overfor her.

Hvilke perspektiver kan legges til grunn for å forstå tildeling av statsborgerskap i dagens Skandinavia?

 

  • Hva er forskjellen mellom statsborgerskap og medborgerskap?
  • Hvordan vurderes betydningen av statsborgerskap og medborgerskap i et demokratiperspektiv, og hvilke ideer om integrasjon ligger under politikken i de ulike skandinaviske landene?
  • Hva er rimelige kriterier for tildeling av statsborgerskap?
  • Hvilke dilemmaer står demokratiet overfor når det gjelder inkluderingen av nye medlemmer?
  • Og hva mener egentlig unge mennesker i Skandinavia om politikken i deres respektive land?

 

Hovedinnleder er professor Grete Brochmann (UiO). Kommentator er Marta Bivand Erdal, migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som vil bidra med perspektiver på fellesskap, tilhørighet og mangfold i nasjonalstaten.

 

Om innlederne:

Grethe Brochmann (UiO):
Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) ved Universitetet i Oslo. Hun er kjent for sin forskning på migrasjon, og for å ha ledet de to Brochmann-utvalgene som kartla konsekvenser av innvandring for den norske velferdsstaten. Brochmann har forfattet en rekke bøker, og vant Brageprisen som medforfatter av boken Norsk Innvandringshistorie. Hun er styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

 

Marta Bivand Erdal (PRIO):
Marta Bivand Erdal er migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun er samfunnsgeograf, og forsker blant annet på integrering og migranters transnasjonale bånd. I 2019 ble hun tildelt Fridtjof Nansens pris for yngre forskere for sitt arbeid.

Hun vil her trekke på innsikt fra tre avsluttede forskningsprosjekter: Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (der også Grete Brochmann deltok), Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies, og Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity.

 

Arrangement i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Påmeldingsskjema finner du her (deltakelse er gratis, og ingen krav om påmelding).