Hvor går sosiologisk kvantitativ forskning?

Avslutningsseminar for KIM-prosjektet tar for seg kvantiativ forskning og hvor den er på vei.

TID: 22. mars fra 09.15-12.00

STED: Audiorium 2, Vilhelm Bjerknes hus, Campus Blindern (UiO).