Hva skal vi med faktaundersøkelser?

Er du interessert i konflikthåndtering, utviklingen i det norske arbeidslivet og partssamarbeidet?Arbeidsforskningsinstituttet ønsker velkommen til digital lansering av FoU-notatet «Hva skal vi med faktaundersøkelser?» av Bitten Nordrik og Tereza Østbø Kuldova.

Når: onsdag 12.05.21, kl. 08.30-10.00
Hvor: Zoom. Registrer deg her dersom du ønsker å delta.

Faktaundersøkelser brukes stadig oftere på norske arbeidsplasser for å etterforske påstander, klager, varsler om trakassering eller mobbing samt andre kritikkverdige forhold knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, hvor påstand står mot påstand. Metoden er omstridt. De siste årene har media omtalt faktaundersøkelser som inkvisitoriske prosesser som har eskalert konflikter og rammet varslere, tillitsvalgte, verneombud og andre som har ytret seg kritisk.

 

Foreløpig program

8.30 – 8.35 Velkommen
/ ved direktør Elisabeth Nørgaard, som også fungerer som ordstyrer

 

8. 35 – 8.50 Hva skal vi med faktaundersøkelser? – en presentasjon
/ ved forskere Bitten Nordrik og Tereza Østbø Kuldova

 

8.50 – 9.00 Arbeidstakers medvirkningsplikt ved faktaundersøkelser: Ulovlige trusler om oppsigelse
/ ved advokat (H) Rune Lium – LO

 

9.00 – 9.10 Partssamarbeid og arbeidsmiljø
/ ved Julie Lødrup 1. sekretær LO

 

10 MINUTTERS PAUSE

 

9.20 – 9.30 Om advokatrollen
/ ved Birthe Maria Eriksen, Advokat, Ph.D.

 

9.30 – 9.40 Mulig innlegg fra representant for NTL

 

9.40 – 10.00 Spørsmål og diskusjon

 

Bitten Nordrik er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), forfatter og anerkjent ekspert på arbeidslivsfeltet.

Tereza Østbø Kuldova er sosialantropolog, forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), forfatter av flere bøker og artikler og tidsskriftredaktør.

 

Arrangement i regi av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Lenke til facebookarrangement finner du her!

 

Om Arbeidsforskningsinstituttet (AFI):

AFI er et forskningsinstitutt ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Instituttet driver tverrfaglig forskning på aktuelle temaer knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse, med utgangspunkt i samfunnsvitenskap.