Hva er sosiologiens plass i det offentlige ordskiftet?

Hva er sosiologiens plass i det offentlige ordskiftet? Norsk sosiologforening Østlandet inviterer til paneldebatt hvor dette og lignende spørsmål diskuteres.

Når: Onsdag 11.mai 2022, kl. 19.00-20.00
Hvor: Litteraturhuset, Oslo

Hver dag diskuteres sosiologiske temaer i aviser og på nett. Det er stadig debatt om alt fra økonomi og arbeidsliv til sosial ulikhet under pandemien, rasisme, klimakrise og ikke minst krigen i Ukraina – temaer som sosiologien har en bred og dyp verktøykasse for. Det er altså ingen mangel på sosiologiske temaer i offentlige debatter, likevel er sosiologer i stor grad fraværende. Hvor er de og hvorfor deltar de sjeldent i ikke-akademiske diskusjoner? Burde sosiologer ha en mer aktiv rolle i ordskiftet, og i så fall hvordan?

 

Panelet

Vi har invitert tre sosiologer til panelsamtale om sosiologiens plass i det offentlige ordskiftet:

– Gunnar C. Aakvaag, professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø
– Mette Andersson, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo
– Kenneth Dahlgren, leder Norsk sosiologforening

Samtalen ledes av Erlend Kok, styremedlem i Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet.

 

Her finner du lenke til facebook-arrangementet.

Velkommen!