Husflid og hushald. Leseseminar om tekstane til Eilert Sundt

Nasjonalbiblioteket inviterer til seminar om Eilert Sundts tekster.

TID: 23.5 kl. 15.00-17.00

STED: Nasjonalbiblioteket

Fra arrangøren:

«Samfunnsforskaren Eilert Sundt (1817–1875) sette levekåra til folket på den politiske og akademiske dagsordenen i Noreg gjennom ei banebrytande kartlegging av levesettet til bonde- og arbeidarklassen. Avhandlingane og artiklane hans bidrog til folkeopplysning og inspirerte både forskarar og forfattarar. Korleis blir skriftene hans lesne i dag?

Idéhistorikar Brita Brenna fortel om Sundt og industriutstillingar, og filosof Mikkel Tin innleier under tittelen «Husfliden i Noreg som entreprenørskap, etikk og estetikk», før vi inviterer til diskusjon om tekstane til Sundt. Sjå tekstutval og program på nb.no

Eilert Sundt.
FOTO: Nasjonalbiblioteket.