Den sosiologiske offentlighet

Norsk Sosiologforening avd. Vestlandet og Robotbutikken inviterer til en humoristisk-sosiologisk aften med Dr. Sam Friedman fra London School of Economics and Political Science.

Det er noe fundamentalt med hva som får oss til å le. Det sier noe om hvem vi er – det signaliserer klassetilhørighet og sosial rang. Sam Friedmans empiriske undersøkelser er særlig rettet inn mot den alternative humorbevegelsen i Storbritannia. Den britiske sosiologen hevder at å sette pris på visse komikere og visse former for humor – og ikke minst måten man gjør dette på – virker sosialt distingverende. «God» humoristisk sans er ifølge Friedman et stadig viktigere symbol som samfunnets privilegerte iscenesetter og høster anerkjennelse for. Evnen til å le av de rette tingene fungerer som en form for kulturell kapital, en ressurs som virker fordelaktig i det sosiale liv.

Friedmans foredrag tar utgangspunkt i sosiologiske debatter om klasse, status og kulturelle skillelinjer. Spesielt diskuteres relevansen av arbeidene til den franske sosiologen Pierre Bourdieu for å forstå komikkens distinksjoner.

Foredraget finner sted i Robotbutikken i Domkirkegaten 4 klokka 19.00.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte over 18 år – med eller uten studiepoeng i sosiologi, med eller uten god humoristisk sans.

For info og oppdateringer: Ta en titt på arrangementets Facebook-side.

Søk