Helsesosiologisk aften

Norsk sosiologforening avd. Vestlandet og Bar Barista inviterer til helsesosiologisk aften!

Helsesosiologisk aften på Barista Bar i Bergen.
Til å presentere og diskutere tema kommer Aksel Tjora og Terje Andreas Eikemo fra NTNU.

Aksel Tjora (dr.polit.) er professor i sosiologi med forskningsinteresser knyttet til mellomsosial og teknisk-materiele forhold blant annet innenfor områder som helse og medisin.

Terje Andreas Eikemo Eikemo (dr.polit.) har i hovedsak forsket på helseforskjeller i og mellom land. Han skrevet flere artikler som omhandler sosial ulikhet i mental helse, kroniske sykdommer, og dødelighet. Når det gjelder hvilke mekanismer som gir lange liv i god helse, har Eikemos forskning hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk og helsesystemer påoverordnet nivå, til sosiale, materielle, livstilsrelaterte (som røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og kosthold), arbeidsmiljø, arbeidsledighet, og bruk av helsetjenester på individuelt nivå.

Helsesosiologi er en retning innen sosiologien som analyserer hva slags rolle helse, sykdom, og behandling spiller i samfunnet. Utgangspunktet er en forståelse av helse som et grunnleggende aspekt ved livet, på individuelt plan, så vel som i tilknytning til arbiedsplass og familie, og dermed samfunn. Ulike helsetilstander kan dermed også forstås gjennom begrepet sosial ulikhet og klasse.

Arrangementet begynner klokka 19:00. Sjekk Facebook-arrangementet her.

Om du er en av de brenner for helsesosiologi eller en av de som ikke helt har fått taket på hva det er ennå, er du hjertelig velkommen, sosiolog eller ei!