Heinz Bude: Verdsangsten (Bergen)

Migrasjon, økonomisk uvisse, risiko for terror og klimakatastrofar: Kva om det ikkje var dette, men angsten for det, som definerte vår tid?

Migrasjon, økonomisk uvisse, risiko for terror og klimakatastrofar: Kva om det ikkje var dette, men angsten for det, som definerte vår tid? Det er tesa til den tyske sosiologen Heinz Bude, som har fått stor internasjonal merksemd for verket The Society of Fear. No kjem han for første gong til Noreg for å halde eit foredrag basert på den mykje diskuterte boka.

 

Dato: 15.02.2019

Tid: 12.00 – 12.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 100/70 (stud.)

 

Sjå heimesida til LittfestBergen for meir informasjon