Grimen-forelesningen 2021: Tillit i en upålitelig tid: Det sårbare demokratiet

Hvilken negative konsekvenser har feilinformasjon for demokratiet? Hvordan kobles dette til tillitens sentrale rolle i demokratiets samhold? Disse spørsmålene og lignende skal årets gjesteforeleser Åsa M. Wikforss diskutere i årets Grimen-forelesning.

Når: 14.10.2021, kl. 16.00-18.00
Hvor: Pilestredet 44 V130, Pilestredet,  Oslo
Påmelding: Følg denne lenken!

Åsa M. Wikforss er professor i teoretisk filosofi ved Stockholms universitet og ble i 2019 valgt inn i Svenska Akademien (svenskaakademien.se).

Ut fra sin bakgrunn i språkfilosofi og kunnskapsteori har hun i det siste særlig interessert seg for kunnskapsresistens og desinformasjon.

Hun leder forskningsprosjektet «Kunnskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel», og fikk stor oppmerksomhet for boken «Alternativa fakta. Om kunnskapen och dess fiender», som i år har blitt fulgt opp av «Därför demokrati: Om kunskapen och folkstyret».

Postdoktor Torbjørn Gundersen vil kommentere.

 

Wikforss sier om årets forelesning:

«Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över, en process statsvetare kallar autokratisering.

Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda.

I föreläsningen diskuterar jag de skador desinformationen gör på demokratin och hur de är kopplade till tillitens centrala roll i det demokratiska samhället.»

 

Praktisk informasjon og plan B hvis økt smitte

Hvis strengere restriksjoner på fysiske møter gjeninnføres, vil vil gjennomføre et hybrid arrangement med strømming. Nærmere informasjon vil komme.

Les mer om Grimen-serien og tidligere forelesninger her