Grimen-forelesningen 2018: Hans Joas

Forelesningen har tittelen: The Power of the Sacred. An Alternative to the Narrative of Disenchantment.

TID: 11.9 kl. 16-18.00
STED: OsloMet, Pilestredet 46, Athene
Info fra arrangøren: «In the last years the so-called secularization thesis has lost its hegemony over the study of religion. Only few scholars still defend the assumption that economic growth and scientific-technological progress necessarily lead to a decline of religion. But behind the secularization thesis is the narrative of ‘disenchantment’, most forcefully articulated by Max Weber, according to which this process set in in the «prophetic age» about 2500 years ago. This narrative of disenchantment currently forms a major obstacle for an appropriate understanding of the power of the sacred in human history. Even some of the most important critics of the secularization thesis retain elements from it. In this lecture, based on a book so far only published in German (but forthcoming in French, Dutch and English), the Weberian narrative will be critically examined and contrasted with an alternative.»
Hans Joas er professor ved Humboldt-universitetet i Berlin og ved University of Chicago. Joas er sosiolog. Han disputerte 1979 med en avhandling om George Herbert Mead og amerikansk pragmatisme (eng. oversettelse: G. H. Mead: A Contemporary Re-examination of His Thought ).
Hans andre avhandling, det som i Tyskland blir kalt “Habilitationsabhandlung”, var den handlingsteoretiske studien Kreativität des Handelns (1992; engelsk oversettelse 1996), som ble fulgt opp med en bok om verdiers opprinnelse og rolle i menneskelig handling og sosialt liv ( Die Entstehung der Werte 1999; eng. oversettelse 2000). Joas har også publisert en bok om krigens sosiologi ( Kriege und Werte , 2000; eng. oversettelse 2003: War and Modernity ) og en studie av menneskerettighetstankens genealogi ( Die Sakralität der Person , 2011; eng. oversettelse 2013). Sammen med Wolfgang Knöbel er han forfatter av en mye  brukt introduksjon til moderne samfunnsteori: Social Theory: Twenty Introductory Lectures .
Sine seneste bøker har han viet til religionssosiologi. I fjor kom Die Macht des Heiligen (Det helliges makt), som ligger til grunn for hans Grimen-forelesning. Her presenterer han et alternativ til Max Webers berømte og innflytelsesrike teori om «die Entzauberung der Welt» («verdens avfortrylling», «disenchantment»). Joas nærmer seg Weber på bakgrunn av klassiske forsøk på å gripe religionen som fenomen – David Hume, William James og Émile Durkheim – og særlig ved å sammenligne ham med en samtidig religionshistoriker og kollega, Ernst Troeltsch. Isteden for Entzauberung – rasjonalisering og sekularisering – er Joas religionshistoriske ledetråd relasjonen makt-religion. Bindingen til det hellige er en av de sterkeste menneskelige motivasjonskildene, og religionen har både maktkritiske og maktlegitimerende potensialer. Det helliges makt både rettferdiggjør og undergraver politisk og sosial makt – og den har ikke forsvunnet med moderniteten.
Les mer om Grimen-forelesningen 2018: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Grimen-forelesningen-2018
Om Grimen-forelesningen:
Professor Harald Grimen døde i februar 2011 som følge av en feil under en hjerteoperasjon. Med ham mistet norsk filosofi og samfunnsvitenskap en fremragende forsker og lærer. For å hedre Haralds minne vil det bli arrangert en årlig forelesning. Minneforelesningene skal speile Haralds brede interessefelt og gis av fremragende forskere.
Les om tidligere Grimen-forelesninger: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Grimen-forelesningen
Arrangementet er åpent for alle, og krever ingen påmelding.
Velkommen!