Göran Therborn: Klass i Sverige

Etter å ha tilbragt fire tiår ved prestisjefulle universiteter rundt om i verden, vendte Göran Therborn hjem og fant et Sverige som var langt mer preget av sosial ulikhet og klasseskiller enn da han dro. Som han selv skriver var han i «sjokk»: Konsentrasjonen av formue og fordelingen av inntekt var helt annerledes. Samtidig var det langt flere fattige og skolevesenet var radikalt endret. Hvordan hadde Sverige havnet her?

Tid: 25. april, kl. 14.15-16.00
Sted: Auditorium 3, Eilert Sunds hus, Universitetet i Oslo

Gjennom et omfattende samarbeid med Katalys og en rekke forskere om prosjektet «Klass i Sverige», skrev Therborn sin første bok på svensk siden 1981. I «Kapitalet, överheten och alla vi andra» trekker han opp i de lange linjene og argumenterer for at nettopp 80-tallet var vendepunktet i en historie som inntil da hadde ledet til stadig mindre ulikhet. Ved hjelp av en rekke kilder tegnes dagens svenske klassesamfunn opp, og Therborn reiser spørsmålet om hvor landet er på vei.

Facebook-arrangement

Göran Therborn er Professor Emeritus ved University of Cambridge, æresdoktor ved en rekke Universitet,

Andre publikasjoner av Therborn:
– Cities and Power (2016)
– The killing Fields of Inequality (2013)
– Between Sex and Power. Family in the World 1900-2000 (2004)
– What Does the Ruling Class do When it Rules? (1978)