Generalforsamling i Norsk sosiologforening

Generalforsamlingen i Norsk sosiologforening avholdes på Golsfjellet i forbindelse med Vinterseminaret 2023.

Tid: Søndag 5. februar kl 10.00.

Sted: Storefjell hotell på Golsfjellet (Rom vil bli anonsert på Vinterseminaret).

 

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter arbeidsutvalget og landsstyret.

Dagsorden:

1)Konstituering og navneopprop
2) Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Godkjenning av årsmelding
5) Godkjenning av regnskap 2022 og budsjett for 2023
6) Valg av arbeidsutvalg
7) Valg av revisor
8) Valg av valgkomite
9) Eventuelle innmeldte saker

 

Møtedokumenter:

Årsmelding-for-Norsk-sosiologforening-2022

Sosiologforeningen – Regnskap 2022, samt budsjett 2023