Frist: Temanummer om landbruk

Sosiologi i dag ønsker artikler til temanummer om landbruk. Frist for sammendrag er 27.mars.

Landbruk er et gammelt sosiologisk tema. Blant de sosiologiske pionerne som studerte sider ved landbruk finner vi Tocqueville, Martineau, Weber, Sundt, Thomas og Znaniecki. De tidlige bidragene tok blant annet for seg bønders levekår, eiendomsforhold, lovgivning, og migrasjon. Disse temaene er også aktuelle i dag når landbruk i tillegg settes i sammenheng med globale utfordringer som helse, miljø, matforsyning, klima, energi og fattigdom.

Mye av landbruksforskningen er tverrvitenskapelig. I dette temanummeret er vi imidlertid spesielt interessert i å gjøre landbruk til et sosiologisk tema og vise hvordan sosiologiske perspektiver kan bidra. I tillegg til de nevnte, kan stikkord for andre aktuelle tema være: landbrukspolitikk, arbeidsinnvandring, produsent og forbruker, småskala/storskala, menneske-dyr relasjoner, arbeidsmiljø, bioteknologi, landran, innovasjon, rovdyr, bygdesamfunn.

Vi ønsker artikler som tematiserer ulike fenomen og aspekter ved landbruk innenfor en sosiologisk ramme. Empiriske, teoretiske, metodiske, historiske og komparative analyser er velkomne.

Forskere som ønsker å bidra til temanummeret må sende et 1-2 siders sammendrag innen 27. mars 2015. Sammendragene vurderes av redaksjonen. Frist for innsending av fullstendig førsteutkast er 1. november 2015. Disse vil bli vurdert anonymt av to konsulenter. Bidrag kan skrives på norsk, dansk og svensk. Temanummeret publiseres som nr. 2/2016.

Sammendrag sendes til Atle Wehn Hegnes a.w.hegnes@ub.uio.no