Frihet fra seksuell trakassering – Hva er gjort før og etter #metoo?

Institutt for samfunnsforskning og CORE – senter for likestilling inviterer til paneldiskusjon om status på utfordringene som oppstod i kjølvannet av #MeToo.

Når: 04.11.21, kl. 18.00-20.00
Hvor: Deichman Bjørvika, Skogen (amfi 4. etg)

For ti år siden foreslo det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget å styrke vernet mot seksuell trakassering (NOU 2011:18). Utvalget mente at forebygging av seksuell trakassering burde bli en lovfestet aktivitetsplikt, og anbefalte at trakasseringssaker bør behandles av likestillingsombud og nemd – det skal ikke være nødvendig å gå veien om domstolene. Forslagene fikk lite politisk oppmerksomhet og ble lagt i skuffen.

Men så kom #metoo høsten 2017. Bevegelsen førte til en massiv synliggjøring av seksuell trakassering som frihetskrenkelse og samfunnsproblem. Nå spør vi: Hva har egentlig blitt gjort før og etter #metoo? Og bør vi endre hvordan vi tenker rundt disse spørsmålene?

Seminaret er det første i seminarrekken Likestillingspolitikk for fremtiden – hva er status?

 

Vi spør:

  • Hvilke endringer har vi sett i kjølvannet av #metoo?
  • Hvordan har utviklingen vært det siste tiåret innenfor rettsvern, i arbeidsliv, hverdagsliv og andre felt i samfunnet?
  • Har det skjedd nok? Burde det skjedd mer?

 

I panelsamtalen får du høre:

  • Vibeke Blaker Strand (UiO)
  • Hannah Helseth (NKVTS)
  • Claus Jervell (Fellesforbundet)
  • Iselin Shumba (skuespiller)

Velkommen ved Mari Teigen (CORE, Institutt for samfunnsforskning), og møteleder er Helga Eggebø (Nordlandsforskning).

 

Arrangementet er gratis, men grunnet begrensede plasser må du melde deg på via skjema på arrangementsiden for å delta.