Fredagssalongen #2: Selvhjelpslitteratur

Selvhjelpslitteratur – nyttig, tidstypisk og maktlegitimerende?

De siste tiårene har bøker og magasin-artikler i kategorien «selvhjelp» vært i enorm vekst. Her brukes forskning på for eksempel selvkontroll, hjernestrukturer og motstandsdyktighet til å fremheve individers handlingsrom og muligheter til personlig forbedring – det er deg det kommer an på! I denne litteraturen er det mange nyttige strategier å lære, ikke minst for studenter som ønsker bedre studieteknikk i møte med stadig flere digitale distraksjoner.

Men ser man budskapet gjennom sosiologien, kan man spørre: Hvordan kan det ha seg at selvhjelpslitteratur og valgretorikk har blomstret opp i samme historiske periode som sosial ulikhet økt?

På fredagssalongen 23. februar kaster Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt) og Berit Bareksen (sosiolog, forfatter, litteraturanmelder og prosjektleder ved Høgskolen på Vestlandet) seg over disse og andre spørsmål, før det åpnes for innspill fra salen.

Ta med en venn på sosiologisk fredagspils; her er alle velkommen!

Hvor: Maos lille røde, Det Akademiske Kvarter
Når: 15:00, 23. feb 2018

Facebook-arrangement.