Faglig: Kristendom

Bodø-redaksjonen i Sosiologen.no inviterer sammen med Faglig til en kveld om kristendommens stilling som kulturelt fellesskap og moralsk rettesnor, hvor vi blant annet stiller spørsmålet: trenger vi en religionssosiologi?

Når: 25. mai, kl. 20
Hvor: Galleri NOUA, Bodø sentrum

Trenger vi kristendommen som kulturelt fellesskap og moralsk rettesnor?

Gir våre sekulære troserstatninger, som politisk ideologi og livsstilsdyrking, tilstrekkelig næring for meningssøkende mennesker? Og i en tid der unge mennesker er sulteforet på mening; hvorfor har ikke Den norske kirke større appell?

Vi spør fire fagfolk: Er Jesus hot or not?

Ordstyrer Ellen Sæthre-McGuirk, kunsthistoriker og førsteamanuensis ved Nord universitet, innleder om kveldens tema.

Per Bjarne Ravnå, historiker og førsteamanuensis ved Nord universitet: «Har vi egentlig godt av Jesus?»

Kyrre Kolvik, sokneprest ved Bodø Domkirke: «Kristen livstolkning – objektiv eller subjektiv sannhet?»

Johans Tveit Sandvin, sosiolog og professor ved Nord universitet: «Trenger vi en religionssosiologi?»

Preben Mørkbak, forfatter: «Kirkene tømmes. Vikingenes verdensbilde slår tilbake!»

Diskusjon og spørsmål etter foredragene.
Etterpå fester vi!