Fafo-konferansen

Årets Fafo-konferanse har temaet «Permanent midlertidighet». og går av stabelen på Oslo Kongressenter.

Årets Fafo-konferanse setter søkelyset på det moderne arbeidsmarkedet.  Økende jobbusikkerhet, flere midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere, synkende organisasjonsgrad og press på lønninger og arbeidsvilkår. Er dette en dekkende beskrivelse av dagens arbeidsmarked? Vil morgendagens arbeidsliv fortsatt være preget av gode og stabile betingelser, eller er økt bruk av løst tilknyttet arbeidskraft en nødvendighet i et internasjonalisert næringsliv? Frykter norske arbeidstakere for jobbene sine?

Fire tema står sentralt:

  1. Ansvarlig næringsliv og anstendige arbeidsforhold
  2. Sårbarhet i arbeidsmarkedet
  3. Et kriminelt og uanstendig norsk arbeidsliv?
  4. Tigging og sårbarhet

I hver bolk vil du møte politiskere, forskere og Fafos egne folk.

Konferansen koster 1.600 kr, men studenter og journalister som dekker konferansen kommer gratis inn. Dette er derfor et flott tilbud til sosiologstudenter som vil ha et kræsjkurs i sentrale forhold ved norsk og internasjonalt arbeidsliv, samt en smakebit på noen av dagens viktigste utfordringer.  Husk bare å melde deg på og ta med studentbevis/pressekort på konferansen.

Link til programmet og til påmelding finner du her. (NB: Trykk på faktura selv om du som student ikke skal betale, det kommer ingen regning likevel)