Etter #metoo – seminar med Mona Bråten og Hannah Helseth

ELSA-nettverket ved Nord universitet inviterer til åpent seminar i forkant av Kvinnedagen 8. mars

Rom: A11 – Regine Normann (Campus Bodø)

ELSA-nettverket (Nettverk for etnisitet, likestilling og sosialt ansvar) og Likestilling, integrasjon og mangfolds-utvalget ved Nord universitet har den glede å invitere til åpent seminar i forkant av Kvinnedagen 8. mars.

Program:
11.30 Gratis lunsj og kaffe
12.15 – 14.30 Faglig innhold:
– Mona Bråten: Seksuell trakassering i arbeidslivet, hva har vi lært av #metoo-kampanjen?
– Hannah Helseth: Trenger vi en #metoo-bevegelse i den private sfæren? – seksuell vold i parforholdet og seksuell trakassering i arbeidslivet
– Spørsmål og kommentarer

Om foredragsholderne:

Mona Bråten er sosiolog og forsker ved Fafo siden 1998. Hun forsker blant annet på HMS og arbeidsmiljø. Fra 2016 har hun særlig forsket på seksuell trakassering i arbeidslivet, et temaområde som ble aktualisert under #metoo kampanjen.

Hannah Helseth jobber som forsker II ved Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress. Hun har forsket på seksuell trakassering, vold, den flerkulturelle mediedebatten og islamsk feminisme. Siste utgivelse er «Det jeg skulle sagt – en håndbok mot seksuell trakassering», Manifest forlag, med Anja Sletteland.