Den sosiologiske offentlighet

Konspirasjonsteorier er et voksende fenomen, internasjonalt, men også her i Norge. Fenomenet er interessant i seg selv, men i denne samtalen ønsker vi også å dvele rundt betydningen disse har for Norge, og særlig norsk politikk. Er det, med andre ord, slik at konspirasjonsteorier har noen særlig innvirkning på norsk politikk i dag? Dukker de opp eller lurer i kulissene i det interne partipolitiske arbeidet eller i det offentlige politiske ordskiftet? Hvor dukker de opp, hvordan, hvilke konsekvenser får de og ikke minst; hvordan skal samfunnet og politiske ledere forholde seg til de?

Vi er, i opptakten til valgkampen under Arendalsuka, særlig opptatt av tre viktige temaer:

– Hvordan preger konspirasjonsteorier politiske samtaler og prosesser i dagens norske politiske landskap?

– Hvor kommer disse teoriene fra, hvorfor ser vi disse prosessene nå?

– Og hva gjør vi som demokratisk samfunn med dette? Hvordan skal vi møte konspirasjonene, bekjempe de eller bestrebe oss på å styrke demokratiet slik at de ikke lenger blir relevante?

Med oss i samtalen har vi invitert mennesker som forsker på og følger med på konspirasjonsmiljøene i Norge. Disse er Terje Emberland fra HL-senteret, Diderik Søderlind, journalist og rådgiver i Human Etisk forbund og Cathrine Thorleifsson, forsker ved norsk senter for ekstremismeforskning. Salongen ledes av Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør og daglig leder av forskning.no.

Velkommen til Eilerts salong.

Facebook arrangement finner du her!

Søk