Eilerts Salong: Ensomme sammen (digitalt)

Torsdag 10. desember kl. 19.00 holder Eilerts Salong en digital livesending om temaet ensomhet.

Tid: 10.desember 2020, kl. 19.00
Sted: Digitalt arrangement – link her!
Arrangør: Eilerts Salong

 

Siden du ikke kan komme på Eilerts salong, kommer Eilerts salong til deg – og denne gangen som heldigital!

 

Tema for denne salongen er ensomhet, en av de største usynlige folkehelseproblemene i landet vårt. I 2015 sa helseminister Bent Høie at det å være ensom er like helseskadelig som å røyke. Nå, fem år senere, har vi alle erfart hvordan det er å bli satt i sosial isolasjon. Koronapandemien har satt et helt samfunn ut av spill og ensomheten er synligere enn noen gang før. Hvordan påvirker det oss og samfunnet vårt?

 

Til Eilerts-salong kommer blant annet sosiologene Aksel Tjora (NTNU) og Anders Barstad (SSB) som jobber hardt for å forstå hva ensomhet er og hva ensomhet gjør. De skal prøve å gi oss noen av svarene på spørsmålene vi har.

 

Salongen sendes live og du kan delta ved å gå til https://www.uia.no/live/event/Eilerts-salong.

Deltagelse er som alltid helt gratis! Sjekk også arrangement på facebook!

 

Om Eilerts salong:

Eilerts salongs overordnede mål er å vise hvordan vi kan bruke samfunnsvitenskapen til å forstå, tenke nytt om og forandre samfunnet. Vi arrangerer samtaler mellom samfunnsforskere og andre samfunnsaktører om spørsmål som står høyt på den offentlige agendaen eller som burde vært det. Vi skal bidra til å komme bak de enkle forståelsene som i for stor grad preger samfunnsdebatten og til refleksjon over det handlingsrommet vi alle har som samfunnsaktører. I stedet for å diskutere symptomer ønsker vi å åpne et rom for refleksjon omkring bakgrunnen for utfordringer i vår tid.