Durkheim-seminar

I anledning at det er 100 år siden Èmile Durkheims døde arrangeres det ettermiddagsseminar ved HioA.

Samfunnsfagenes store far, Émile Durkheim, døde 15. november 1917.
(foto: CC)

Tid: 15.11 klokken 15.00-19.00.

Sted: HioA, Stensberggaten 26, Oslo.

Tekst fra arrangøren:

‹15. november 2017 er det 100 år siden Durkheim døde. Dette markeres med et lite ettermiddagsseminar. Seminaret begynner med noen korte innlegg. Etterpå er ordet fritt til å reflektere over Durkheims betydning for norsk samfunnsforskning. Det blir servert fingermat og litt drikke.

Velkommen til auditorium X160, 1. etasje Stensberggaten 26, Oslo. Send påmelding til cecilie.neumann@hioa.no innen 13. november. Merk eposten «Durkheim».

Seminaret er tenkt å munne ut i et temanummer i Norsk sosiologisk tidsskrift med Nicolay Borchgrevink Johansen, Marit Haldar og Kjersti Røsvik som redaktører.

Program:

15.00-15.10 Velkommen

Førsteamanuensis i sosiologi Cecilie Basberg Neumann

15.10-15.30 Durkheims statsbegrep – relevans i dag?

Seniorforsker og professor i statsvitenskap/antropologi Iver Neumann

15.30-15.50 Durkheims representasjonsbegrep og dets betydning i samfunnsprosesser

Sosiolog og stipendiat Helene Figari

15.50-16.10 Etnometodologen Durkheim: Konstituerende praksiser som essensiell samfunnsforståelse

Professor i sosiologi Aksel Tjora

Pause

16.30-16.50 Durkheim som sosialingeniør

Professor i statsvitenskap Einar Øverbye

16.50-17.10 Durkheims selvmordteori forsøkt på moderne epidemier

Professor i sosiologi Marit Haldar

17.10-17.30 Om å lese Durkheim baklengs

Kriminolog og førsteamanuensis Nicolay Borchgrevink Johansen

17.30 – 19.00 Oppsummerende kommentar ved professor i sosiologi Ivar Frønes, etter dette er ordet fritt.›