Disputas: Tomas H. Løding (UiB)

Tomas H. Løding disputerer for ph.d.-graden ved Sosiologisk instiutt (UiB) med avhandlingen Når offentlig forvaltning blir forretning – om nyliberale tenkemåter i stat og kommune

tomas_h_loding

Tomas H. Løding har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen (2011). Fra januar 2020 er Løding ansatt ved Høgskulen på Vestlandet – Sogndal.

Foto: Charlotte Lillefjære-Tertnæs

Prøveforelesning

Torsdag 23. januar kl. 09:15 i Lite auditorium, Lauritz Meltzers hus.

Oppgitt tema: «Neoliberalism: is the new planetary vulgata also a uniform planetary practice? Diskuter neoliberalismens historie med et særlig fokus på variasjoner i, i hvilken grad, på hvilken måte og i hvilke sektorer neoliberalismen er slått igjennom i forskjellige territorialstater. Er neoliberalismen blitt oversatt, anvendt og formet av lokale forhold og motstandsformer?»

 

Disputas

Torsdag 23. januar kl. 10:30 i Lite auditorium, Lauritz Meltzers hus.