Diskriminering i arbeidsmarkedet

Hvordan møtes etterkommere etter innvandrere i arbeidsmarkedet? Sosiologforeningen avd. Østlandet inviterer til debatt på Kunstnernes hus torsdag 7. april kl. 18.

Meld din ankomst på Facebook: https://www.facebook.com/events/1612185329097991/

Hvordan møtes etterkommere etter innvandrere i arbeidsmarkedet? Forskningsfunn presenteres, med påfølgende debatt. Sted: Kunstnernes hus, Auditoriet Tid: Torsdag 7. april, kl. 18:00

Gunn Elisabeth Birkelund: Hovedfunn fra randomiserte felt-eksperimenter.

Mats Lillehagen: Tid fra utdanning til arbeid.

Krisztina Güre:  Overkvalifisering i arbeidsmarkedet.

Jon Rogstad: Arbeidsgivernes vurderinger.

Kommentarer ved Ronald Craig, Likestilling- og diskrimineringsombudet, NHO og LO

Møteleder: Adrian Farner Rogne