Digitale forskningsmetoder: Boklansering og seminar

Forskning ved Nord universitet inviterer til seminar og boklansering av Digitale forskningsmetoder skrevet av Anne Tjønndal og Ingrid Fylling.

Når: Fredag 22. oktober kl. 12.00-16.15
Hvor: Quality Hotel Ramsalt

Digitale metoder blir stadig vanligere i samfunnsvitenskapelig forskning. Koronapandemien har forsterket denne utviklingen og det siste året har både studenter og etablerte forskere blitt nødt til å bruke digitale verktøy for å innhente data til små og store forskningsprosjekter.

Digitale forskningsmetoder er skrevet av førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, Anne Tjønndal, og førsteamanuensis i sosiologi Ingrid Fylling. Begge er erfarne forskere som underviser i metoder ved Nord universitet. Boka gir en introduksjon til ulike strategier for å samle data ved bruk av digitale hjelpemidler. Metodiske strategier som behandles i boka er blant annet:

• Rekruttering av respondenter til spørreskjema via sosiale media
• Nettbaserte intervju
• Virtuell etnografi og visuelle metoder
• Stordata
• Forskningsetiske dilemma ved digitale forskningsmetoder

_______________________________________________________________________________________________________________________________

På denne boklanseringen og seminaret møter du:

Anne Tjønndal og Ingrid Fylling (forfatterne, Nord universitet)
Dorte Østreng (redaksjonssjef, Cappelen Damm Akademisk),
Torill Mortensen (førsteamanuensis, Nord universitet) og
Halla Bjørk Holmarsdottir (professor, OsloMet).
Det serveres lunsj i forbindelse med arrangementet.

____________________________________________________________________________________________________________________

Program:

12.00 – 12.15: Velkommen til boklansering – Ingrid Fylling og Anne Tjønndal
12.15 – 13.00: Lunsj
13.05 -13.15: Hilsen fra forlaget – Dorte Østreng (Cappelen Damm Akademisk)
13.15 – 14.00: Digitale forskningsmetoder: om boka og prosessen bak – Ingrid Fylling og Anne Tjønndal (Nord universitet)
14.00 – 14.15: kaffepause
14.15 – 15.00: Digitale metoder i praksis: Digital etnografi i spillforskning – Torill Mortensen (Nord universitet)
15.00 – 15.15: kaffepause
15.15 – 16.00: Digitale metoder i praksis: DigiGen – forskning på hvordan pågående digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn
og unges hverdagsliv – Halla Bjørk Holmarsdottir (OsloMet)
16.00 – 16.15: Avslutning

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Påmelding:

Påmelding til boklansering og seminar gjøres via e-post til vitenskapelig assistent Stian Røsten: stian.rosten@nord.no
PÅMELDINGSFRIST: 18 OKTOBER

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Lenke til facebook-arrangement finner du her!