Debattmøte: Kjønnsforskjell i sykefravær

Velkommen til debatt kl. 18:00, i 2. etasje på Dattera til Hagen!

Hvorfor har kvinner så mye høyere sykefravær enn menn? Eller er det egentlig menn som har for lavt sykefravær? Og, ikke minst, hva sier eksisterende forskning om dette? Disse spørsmål, og flere til, skal vi forsøke å komme nærmere et svar på mandag 13. april.

Paneldeltagerne består av Arne Mastekaasa (UiO), Elisabeth Ugreninov (UiO) og Simen Markussen (Frischsenteret). Ordstyrer for kvelden er Anniken Hagelund (ISF).

Arrangementet starter kl. 18:00, og avholdes i 2. etasje på Dattera til Hagen. Velkommen til debatt!

Facebook: https://www.facebook.com/events/917080594979131/

——–

Arrangør: Norsk sosiologforeningen, avdeling Østlandet (NSF-Ø).