Deadline for neste Sosiolognytt

Historiens siste utgave av Sosiolognytt har deadline 1. november. Vil du skrive? Kontakt redaktør Jan Frode Haugseth.