De nye besteforeldre

Hvem er dagens besteforeldre? Hva gjør de, og hva føler de at de burde gjøre? Hvordan er relasjonene mellom besteforeldre og barnebarn i dagens Norge? Eilerts Salong inviterer til paneldebatt om de nye besteforeldrene.

Når: Torsdag 03. mars 2022, kl. 19.00
Hvor: Teateret, Kristiansand

Dagens norske besteforeldre er historiske. De er sunnere, rikere og lever lengre enn tidligere generasjoner besteforeldre. Men hva fyller de tiden med? Hva gjør de for barn og barnebarn? Hvilke forventninger kjenner de på? Hvilke livsprosjekter er viktige for dem, og hvordan prioriterer de mellom arbeid, familie og fritid? Bidrar bestemødre og bestefedre på samme måte? Hvilke forskjeller er det egentlig i besteforeldrerollen i familier med god og dårlig økonomi, og mellom majoritets- og minoritetsfamilier?

 

Det er disse spørsmålene vi skal utforske i denne utgaven av Eilerts salong. Vi skal sammen bli klokere på hvem dagens besteforeldre er, hva de gjør, og hva de føler at de burde gjøre. Vi skal rett og slett undersøke relasjonene mellom besteforeldre, barn og barnebarn i dagens norske samfunn.

 

Panelet:

For å gjøre det har vi fått med oss et vidunderlig ekspertpanel. Fra Birkeland kommer Gunhild Hagestad. Hun er professor emerita ved UiA, og har i en kvinnealder vært en av de aller fremste internasjonale forskerne på livsløp og generasjonsforskjeller. Fra Stavanger kommer Knud Knudsen. Han er professor emeritus ved UiS, og kan bedre enn noen forklare det norske samfunnet ved hjelp av tall, figurer og tabeller. Fra Bergen kommer Kristoffer Chelsom Vogt. Han er instituttleder ved UiB, og ekspertpanelets ungdommelige alibi. Kristoffer har forsket på hvilken betydning besteforeldre har for barn og barnebarn, i overgangen fra ungdoms- til voksenliv.

 

Gratis inngang.