David B. Grusky: a Sociology for the 21st Century

Klasse- og eliteseminaret har gleden av å invitere til en åpen forelesning med David Grusky.

TID: 27.9. kl. 13.15-15.00

STED: Oslo (sted annonseres senere)

Facebook-arrangement

Om forelesningen:

It now comes off as quaint to suggest that social science can save the world. It wasn’t always that way. When was the social scientific mission hijacked? Who’s behind the hijacking? And how can a new social science be built that has the capacity to take on looming problems of the 21st century?

David B. Grusky er Professor i sosiologi ved Stanford University. Han leder universitetets senter for fattigdom og ulikhet («Center on Poverty & Inequality») og «The California Welfare Laboratory». Han er medredaktør av Pathways Magazine og bokserien Social Inetquality Series.

Blant spørsmålene han forsker på er:
Hvorfor har inntektsulikhet  økt så kraftig de siste 30 årene?
Betyr økende inntektsulikhet  at mulighetene til sosial mobilitet er kraftig redusert?
Er ulikhet mellom klasser først og fremst er spørsmål om «store» klasser, som arbeiderklasse og øvre middelklasse (eller serviceklasse)?  Eller dreier det seg mer om ulikheter mellom mindre klasser, som er basert på felleskap gjennom yrkestilhørighe t?
Hvordan påvirker den økonomiske krisen fattigdom og ulikhet?
Hvordan skal fattigdom måles?
Hvorfor er ulikheter mellom kjønn så vedvarende?

I tillegg til en lang rekke artikler har David B. Grusky blant annet utgitt bøkene:

The Great Recession (med Bruce Western & Chris Wimer, 2011), The New Gilded Age (med Tamar Kricheli-Katz, 2011), The Inequality Puzzle (med Roland Berger, Tobias Raffel, Geoffrey Samuels, & Christopher Wimer, 2010), The Inequality Reader (with Szonja Szelényi, 2011), Social Stratification (med Manwai C. Ku & Szonja Szelényi, 2008), Poverty and Inequality (med Ravi Kanbur, 2006), Mobility and Inequality (with Stephen Morgan & Gary Fields, 2006), Occupational Ghettos (with Maria Charles, 2004), The Declining Significance of Gender? (med Francine Blau & Mary Brinton, 2006), og Inequality: Classic Readings in Race, Class, and Gender (med Szonja Szelényi, 2006).