CfP: Norsk sosiologisk tidsskrift om symbolske grenser

Temanummeret om symbolske grenser vil bli publisert som nummer 3/2018. Redaktørene Mette Løvgren og Julia Orupabo ønsker at interesserte sender inn sammendrag av artikkelidéer innen 15. februar 2017.

Call for papers: Temanummer om symbolske grenser

Norsk sosiologisk tidsskrift (Norwegian Journal of Sociology) ble etablert i 2016 som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og redaksjonen fra Sosiologi i dag og utgir sitt første nummer i februar 2017. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser innen fagfeltet sosiologi i seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne.

Tidsskriftet har som mål å være den ledende publiseringskanalen for norsk sosiologi og beslektede fag, samt å fremme faglig debatt og utvikling blant sosiologer.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Norsk sosiologisk tidsskrift utgir hovedsakelig artikler på norsk, men er også åpent for artikler på dansk, engelsk, og svensk der forfatter ikke har norsk som sitt morsmål.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Styret i Norsk sosiologisk tidsskrift. Styret består av representanter fra Norsk sosiologforening og de sosiologiske instituttene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og UiT – Norges arktiske universitet.

Kvalitetsvurdering

Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering

Tidsskriftet vil bli indeksert og søkbart i følgende baser

  • Google Scholar
  • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
  • The Summon Service (ProQuest)
  • Ebsco Discovery Services
  • WorldCat Lokal (OCLC)