Call for abstracts: Temanummer om Barn av innvandrere

Sosiologi i dag inviterer til temanummer om Barn av innvandrere. Frist for å sende inn sammendrag er 15. november.
For mer info: Les mer her.