Boklansering: «Hva er fellesskap» av Aksel Tjora

Norsk sosiologforening og Universitetsforlaget inviterer til lansering av fersk bok i Hva er-serien: «Hva er felleskap» av Aksel Tjora.

TID: 31.5 kl. 19-21.00
STED: Dattera til Hagen, Grønland 10, Oslo

Se Tjoras video om boka på YouTube.

I «Hva er fellesskap» trekker Tjora linjer fra tidlige bidrag i den sosiologiske fagtradisjonen frem til aktuelle problemstillinger og drøftinger av fellesskap som fenomen i dagens samfunn.

Til å kommentere boken kommer Kari Steen-Johnsen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Monika Grønli Rosten fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Det åpnes også for spørsmål og innspill fra publikum.

Om boken:
I «Hva er fellesskap» analyseres fellesskap fra ulike betraktninger som samhold, integrasjon, interaksjon, identifikasjon, kommunikasjon, arbeid og fysisk nærvær. Analysen er forankret i sosiologifaget og gjøres konkret gjennom eksempler fra ulike arenaer som arbeidsplasser, nærmiljøer, kafeer, festivaler, sosiale medier og nasjoner. Forfatteren tar opp aktuelle spørsmål knyttet til integrering og utenforskap, og fellesskapene løftes fram både som potensielt konstruktive og destruktive. Boka avsluttes med en kritisk drøfting av samfunnsutviklingen, og antyder at en mer nyansert forståelse av fellesskap kan bidra til å skape bedre samfunn for fler

Lanseringen finner sted i andre etasje på Dattera til Hagen, og arrangementet starter kl. 19.30 (dørene åpner kl. 19.00).

Lanseringen arrangeres av Sosiologforeningens Østlandsavdeling og Universitetsforlaget.

Vel møtt!