Bokbad om løsarbeidersamfunnet

Line Eldring og Elin Ørjasæter bokbades på Litteraturhuset i Bergen om sin siste bok.

TID: 28.11.18 kl. 19.00-20.30

STED: Litteraturhuset i Bergen

Line Eldring og Elin Ørjasæter har skrevet boken Løsarbeidersamfunnet. Fra sine ulike ståsteder beskriver de i boken hvordan det organiserte arbeidslivet, eller «gullstandarden i den norske modellen» som de kaller det, forvitrer. Hva kan gjøres for å snu trenden? Ett åpenbart svar er å styrke det organiserte arbeidslivet. Men hvordan? Enda flere og vanskeligere regler? Lengre prøvetid? Ett offentlig ombud? Nye politikere? Eller må vi akseptere at arbeidslivet går i denne retningen og at det ikke er mulig å bremse ulikhetsutviklingen?

Jens Kihl skal lede samtalen. Han jobber som politisk kommentator i BT. Bokbadet er gratis og arrangeres av LO i Bergen og omland, Avdeling 5, Unionen fagforening, Vestnorsk Grafiske Fagforening og Rørleggersvennenes forening, alle i Fellesforbundet.

Gratis inngang